Đăng ký

Bạn cần tiền ngay lập tức? Tất cả thành viên WebMoney Debt có thể cung cấp cho bạn các khoản vay nhanh và thực hiện hoàn toàn tự động trên internet. Với điều kiện là chỉ số kinh doanh (BL) của bạn không thấp hơn 15, và chứng chỉ của bạn không thấp hơn chứng chỉ Formal. Số tiền cho vay ở dịch vụ Express Debt này tối đa là 300 WMZ.

Để nhận khoản vay ngay lập tức, tại trang chủ WebMoney Debt bạn hãy chọn đường dẫn «Vay nhanh bằng 2 click».

Sau đó, bạn cần phải chấp nhận các điều khoản Hạn mức tín dụng từ WMID 629028366740.

Hệ thống Debt sẽ tự động đề xuất cho bạn khoản vay nhanh với số tiền, lãi suất và thời hạn vay, được tính như sau:

  • chỉ số kinh doanh BL của bạn
  • xác minh dữ liệu của những thành viên khác trong hệ thống Debt WebMoney.
  • dữ liệu địa chỉ, khai báo trong chứng chỉ.

Quá trình cấp một khoản vay đối với một hạn mức tín dụng đã mở

Hệ thống sẽ mở ra một cửa sổ "Các khoản vay đề xuất", ở đó có các giá trị tối đa dành cho bạn: số tiền, thời hạn, lãi suất và chu kỳ hoàn trả.

Trong trường hợp bạn đồng ý nhận khoản vay tức thời, hãy nhấn vào «Chấp nhận đề xuất».

Tiếp theo, để xác nhận mong muốn nhận khoản vay tức thời của bạn, trong một cửa sổ mới "Hạn mức tín dụng từ WMID 629028366740», có các thông tin về điều kiện của khoản vay. Khi bạn chấp nhận nó, nghĩa là bạn đồng ý với các thông số của khoản vay: số tiền tối đa, chu kỳ tối đa, lãi suất và thời hạn thanh toán.

Tiếp theo, bạn cần đồng ý với các điều kiện của khoản vay nhanh trên hệ thống WebMoney Debt. Bạn cần chọn "Tôi đồng ý với các điều khoản". Việc này có nghĩa là bạn chấp thuận với các thông tin của offer. Số điện thoại mà bạn đã khai báo trong hồ sơ sẽ nhận được một tin nhắn SMS với mã số xác minh. Bạn hãy nhập mã số này vào trường còn trống trên trang web, sau đó nhấn "Kiểm tra". Việc này để xác nhận rằng, chính bạn mới là người có mong muốn nhận khoản vay nhanh chứ không phải một người khác đang chiếm dụng trái phép tài khoản của bạn.

Nhận khoản vay nhanh

Xin chúc mừng! Từ bây giờ, một hạn mức tín dụng đã được mở cho bạn trên WebMoney Debt và bạn có thể nhận khoản vay nhanh bất cứ lúc nào. Để nhận được khoản vay nhanh, bạn chỉ cần nhấn vào mục Nhận khoản vay. Khi đó, số tiền hiển thị trong cửa sổ là số tiền tối đa bạn có thể nhận, do đó, nếu muốn bạn có thể thay đổi nó thấp xuống.

Tiếp theo, một cửa sổ sẽ hiển thị với các thông tin: số tiền, thời hạn hoàn trả, số tiền hoàn trả và số ví WebMoney nhận khoản tiền vay. Nếu bạn đồng ý với các điều kiện của offer và muốn nhận khoản vay nhanh, hãy nhấn "Nhận tiền".

Ở cửa sổ mới "Nhận khoản vay theo hạn mức tín dụng", vui lòng đọc kỹ "Thoả thuận vay tiền điện tử" mà trong đó có "Quy định về các hoạt động trong dịch vụ Cho vay WebMoney Transfer". Để chấp nhận thoả thuận này, bạn hãy nhấn vào "Chấp nhận thoả thuận và tiến hành đăng ký khế ước vay nợ".

Sau đó, trang sẽ chuyển sang Paymer, sau khi đọc xong hướng dẫn sử dụng dịch vụ, nằm ở đây. Tại đó, những trách nhiệm/nghĩa vụ của bạn về khoản vay sẽ được đăng ký lại với số tiền gấp đôi theo điều 2.5 các quy định của dịch vụ. Điều này là cần thiết, vì trong trường hợp nếu người vay không thanh toán khoản vay nhanh đúng thời hạn, thì khoản hoàn trả của anh ấy có thể sẽ được lấy từ những hạn mức tín dụng khác mà đã được cấp cho người đó. Xem thêm tại đây.

Tiếp theo, cần phải viết số điện thoại của bạn ơ rbeen dưới form khế ước, còn gọi là order được viết thành 2 thứ tiếng: Nga và Anh. Sau đó, bạn sẽ cần phải nhập mã xác nhận, nhận được qua tin nhắn điện thoại (SMS) vào trường còn trống, tiếp theo nhấn nút "Gửi tin nhắn". Việc xác nhận các thông tin nhập vào có nghĩa là bạn chấp nhận các thoả thuận giữa bạn và dịch vụ „Paymer”, về việc nhận khoản vay nhanh.

Sau đó, các nghĩa vụ vay hiện tại đã chính thức trở nên có hiệu lực. Tiền sẽ được chuyển vào Ví WebMoney của bạn và bạn có thể rút nó vào thẻ ngân hàng một cách nhanh chóng. Ở mục Tin cậy tôi – các khoản vay sẽ được ghi vào mục tương ứng về việc nhận tiền. Bạn có thể trả lại tiền cho người cho vay thông qua mục "Hoàn trả tất cả khoản vay".

Bạn không cần phải bận tâm đến việc hỏi vay tiền khẩn cấp ở đâu. Sau khi hoàn trả khoản vay, chỉ số BL của bạn sẽ tăng trên WebMoney Debt và bạn có thể tính "hạn mức tín dụng" để mà nhận khoản vay nhanh chóng qua thẻ ngân hàng với các điều kiện về lãi suất và thời hạn vay có lợi hơn.

Bạn có thể rút khoản vay nhanh này về thẻ ngân hàng của bạn đã được đính vào với ví trên hệ thống WebMoney. Hoặc bạn có thể thanh toán trực tiếp cho các cửa hàng chấp nhận thanh toán WebMoney.

Rules for Сhat Members