Đăng ký

Danh sách các đề nghị nhận khoản vay

Bên dưới là danh sách các đề nghị muốn nhận khoản vay. Hãy chọn đề nghị phù hợp với bạn và mở hạn mức cho người đăng.
Chú ý! Chỉ những thành viên hệ thống WebMoney mới có thể xem thông tin chi tiết các đề nghị và cung cấp khoản vay.
Tìm kiếm đề nghị qua WMID:  
WMIDTLBLHồ sơ người vay
(%hoàn thành\%đã xác minh)
Số tiềnchu kỳ
ngày
lãi suất
% 1 ngày
Ngàymục đích
1752******** chứng chỉ Merchant
6097 724 92 / 0 10000.00 WMZ 30 - 365 0.1 2020-10-11 Оборотные средства
1531******** chứng chỉ Personal
4583 368 100 / 19 3000.00 WMZ 5 - 365 0.17 2020-10-12 Приветствую! В кредитной исто...
4230******** chứng chỉ Personal
3405 416 88 / 0 1000.00 WMZ 30 - 120 0.27 2020-08-26 Принимаю займы на оборотные сред...
4648******** chứng chỉ Personal
3244 234 0 / 0 100000.00 WMP 40 - 365 0.1 2020-09-08 Принимаю лимиты доверия. Возвращ...
4648******** chứng chỉ Personal
3244 234 0 / 0 1500.00 WMZ 40 - 365 0.1 2020-09-08 Принимаю лимиты доверия. Возвращ...
2971******** chứng chỉ Personal
3094 155 100 / 100 1500.00 WMZ 20 - 365 0.17 2020-10-09 На лечение соседской кошки от...
2745******** chứng chỉ Personal
2211 179 100 / 0 1000.00 WMZ 15 - 100 0.19 2020-10-09 Оборотные средства.
2518******** chứng chỉ Personal
1170 203 76 / 0 2000.00 WMZ 40 - 65 0.28 2020-10-14 Интересен кредитный лимит под...
0596******** chứng chỉ Initial
1004 79 100 / 0 1000.00 WMZ 5 - 180 0.2 2020-10-08 Развитие бизнес. Реальный оффлай...
4621******** chứng chỉ Personal
962 102 0 / 0 500.00 WMZ 15 - 360 0.25 2020-09-19 Личные нужды. Оплата реклам, тов...
3946******** chứng chỉ Personal
755 353 100 / 0 1000.00 WMZ 21 - 60 0.5 2020-10-14 100% гарантия возврата точно в...
2029******** chứng chỉ Personal
652 206 100 / 0 1000.00 WMZ 30 - 365 0.25 2020-09-28 Занимаюсь продажей цифровых това...
9225******** chứng chỉ Personal
506 150 0 / 0 1000.00 WMZ 1 - 90 0.25 2020-10-13 Оборотные средства. Долгосрочное...
9905******** chứng chỉ Personal
354 177 57 / 0 1000.00 WMZ 10 - 365 0.1 2020-09-01 Личные нужды. Просьба не предлаг...
1208******** chứng chỉ Personal
234 115 100 / 0 1000.00 WMZ 1 - 365 1.0 2020-10-18 оборотные средства
123456
Thêm đề nghị mới, Danh sách các đề nghị
Rules for Сhat Members