Đăng ký

Đề nghị nhận khoản vay 26

chứng chỉ InitialChứng chỉ đã được cấp tự động theo kết quả nạp tiền ví thành côngChủ sở hữu WMID này đã cung cấp bản scan (ảnh chụp) hộ chiếu/CMND của bản thân và đã được đối chiếu với các thông tin cá nhân của anh (cô) ấyThe owner of the WMID given scan (photocopy) of your document with address and the document was verified with the it personal data.WMID holder has provided a scan-copy (photocopy) of the of the utility bill with information about the place of residence and legal data was matched with the personal details of the WMIDWMID holder has provided a scan-copy (photocopy) of the personal tax reference number document and legal data was matched with the personal details of the WMIDPhotoID đã được kiểm tra. 2019 09 26Không có VideoID.Hồ sơ của người vay đã hoàn tất được 0%, và được xác nhận đến  0%.Chưa xác minh địa chỉ.
WMID 2244******** yêu cầu bất cứ người dùng hệ thống WebMoney mở hạn mức tín dụng theo các điều kiện sau:
Số tiền: 10.00 - 100.00 WMZ
Kỳ hạn: 1 - 365 ngày
Lãi suất: 0.3000 % 1 ngày
các bước hoàn trả khoản vay: tại cuối thời hạn
Nơi ở: КУМЕРТАУ (xác định theo ip)
Mục đích: Постоянно не хватает на всякие мелочи (выше 0,3% не предлагать)
 
Nếu bạn đồng ý với các đề nghị của người vay. Hãy mở hạn mức tín dụng cho anh ấy
Rules for Сhat Members