Đề nghị nhận khoản vay 15

chứng chỉ MerchantChứng chỉ đã được cấp theo giấy tờ công chứngChủ sở hữu WMID này đã cung cấp bản scan (ảnh chụp) hộ chiếu/CMND của bản thân và đã được đối chiếu với các thông tin cá nhân của anh (cô) ấy The owner of the WMID given scan (photocopy) of your document with address and the document was verified with the it personal data. Hồ sơ của người vay đã hoàn tất được 100%, và được xác nhận đến  0%.Đã xác minh địa chỉ thực.PhotoID đã được kiểm tra. 2020 07 06VideoID đã được kiểm tra. 2019 04 17
WMID 3995******** yêu cầu bất cứ người dùng hệ thống WebMoney mở hạn mức tín dụng theo các điều kiện sau:
Số tiền: 100.00 - 1000.00 WMZ
Kỳ hạn: 30 - 365 ngày
Lãi suất: 0.1700 % 1 ngày
các bước hoàn trả khoản vay: tại cuối thời hạn
Nơi ở: КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ (xác định theo ip)
Mục đích: Оборотные средства. Сотрудничество на постоянной основе.
 
Nếu bạn đồng ý với các đề nghị của người vay. Hãy mở hạn mức tín dụng cho anh ấy
Rules for Сhat Members