Đề nghị nhận khoản vay 0

chứng chỉ FormalChủ sở hữu WMID này đã cung cấp bản scan (ảnh chụp) hộ chiếu/CMND của bản thân và đã được đối chiếu với các thông tin cá nhân của anh (cô) ấy The owner of the WMID given scan (photocopy) of your document with address and the document was verified with the it personal data. Hồ sơ của người vay đã hoàn tất được 100%, và được xác nhận đến  0%.Chưa xác minh địa chỉ.PhotoID đã được kiểm tra. 2018 11 22Không có VideoID.
WMID 6506******** yêu cầu bất cứ người dùng hệ thống WebMoney mở hạn mức tín dụng theo các điều kiện sau:
Số tiền: 5.00 - 400.00 WMZ
Kỳ hạn: 10 - 120 ngày
Lãi suất: 0.9000 % 1 ngày
các bước hoàn trả khoản vay: tại cuối thời hạn
Nơi ở: МОСКВА (xác định theo ip)
Mục đích: Приветствую. Привлекаю деньги в бизнес. Кто хочет зарабатывать вместе со мной открывайте лимиты.
 
Nếu bạn đồng ý với các đề nghị của người vay. Hãy mở hạn mức tín dụng cho anh ấy
Rules for Сhat Members