Đề nghị nhận khoản vay 15

chứng chỉ PersonalChủ sở hữu WMID này đã cung cấp bản scan (ảnh chụp) hộ chiếu/CMND của bản thân và đã được đối chiếu với các thông tin cá nhân của anh (cô) ấy The owner of the WMID given scan (photocopy) of your document with address and the document was verified with the it personal data. Hồ sơ của người vay đã hoàn tất được 0%, và được xác nhận đến  0%.Chưa xác minh địa chỉ.PhotoID đã được kiểm tra. 2019 04 03VideoID đã được kiểm tra. 2019 04 05
WMID 9225******** yêu cầu bất cứ người dùng hệ thống WebMoney mở hạn mức tín dụng theo các điều kiện sau:
Số tiền: 5.00 - 300.00 WMZ
Kỳ hạn: 3 - 30 ngày
Lãi suất: 0.7000 % 1 ngày
các bước hoàn trả khoản vay: tại cuối thời hạn
Nơi ở: ИВАНОВСКОЕ (xác định theo ip)
Mục đích: Оборотные средства. Долгосрочное сотрудничество. Возвращено более 1000 WMZ! Сейчас действует повышенная ставка 0.7% в день для поднятия BL!
 
Nếu bạn đồng ý với các đề nghị của người vay. Hãy mở hạn mức tín dụng cho anh ấy
Rules for Сhat Members