Đăng ký

Danh sách các đề nghị cho vay

Hãy chọn những đề nghị phù hợp với bạn và liên hệ với người cho vay để nhận khoản vay
Chú ý! Chỉ thành viên hệ thống WebMoney mới có thể xem chi tiết thông tin các đề nghị và nhận khoản vay.
WMIDSố tiềnChu kỳ% 1
ngày
NgàyGhi chú
8300********
10 WMZ 4 20.00 2021-01-18
для начало маленкая сума с бальшым процентом после этого...
6579********
100 WMZ 30 0.30 2021-01-18
Для повышения статуса
3499********
15 WMZ 30 0.50 2021-01-10
Выдаю ЛД. При положительной и постоянной работе, возможно ...
3749********
1000 WMZ 30 0.50 2020-12-29
Только Персональный Аттестат
3150********
5000 WMZ 70 0.30 2020-12-04
Выдача займов осуществляется через сервис https://debtmoney...
1084********
1 WMZ 7 2.00 2020-11-14
Выдаю всем bl 10 Выдаю всем bl 10
8641********
1500 WMZ 60 2.00 2020-11-12
При долгосрочном сотрудничестве условия изменяются с учетом ...
2744********
1500 WMZ 186 3.00 2020-12-24
Открою лимит доверия. photoID/videoID. BL 50+
4071********
500 WMZ 30 10.25 2020-10-29
Открываю лимиты доверия
2102********
500 WMZ 365 0.0267 2020-10-04
РАЗДАЕМ ДЕНЬГИ, напиши нам и получи ЗАЙМ! Для любых нужд!...
4103********
50 WMZ 50 1.50 2020-11-14
Аттестат не ниже формального
9623********
100 WMZ 30 0.27 2020-09-02
Только гражданам РФ с персональным аттестатом и выше для...
2964********
30 WMZ 15 25.80 2020-08-04
НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ? Отправь заявку и получи займ! Для любых нужд!
2751********
100 WMZ 300 5.00 2020-08-01
Аттестат не ниже персонального, для тех у кого реальный бизнес
7835********
20 WMZ 30 0.227 2020-07-31
Открою лимит доверия надежным заемщикам
12345678910...
Thêm đề nghị mới, Danh sách các đề nghị của tôi
Rules for Сhat Members