Đăng ký

Danh sách các đề nghị cho vay

Hãy chọn những đề nghị phù hợp với bạn và liên hệ với người cho vay để nhận khoản vay
Chú ý! Chỉ thành viên hệ thống WebMoney mới có thể xem chi tiết thông tin các đề nghị và nhận khoản vay.
WMIDSố tiềnChu kỳ% 1
ngày
NgàyGhi chú
3219********
100 WMZ 365 2.00 2021-04-18
Интересует долгосрочное сотрудничество.
1182********
1500 WMZ 365 0.0267 2021-03-17
Только персональным аттестатам - самые низкие проценты!...
3888********
100 WMZ 20 1.50 2021-03-15
Открываю лимиты доверия, обращаться в кипер. Все условия...
8958********
10000 WMZ 365 0.0267 2021-03-10
ОТКРЫВАЮ ЛИМИТЫ ДОВЕРИЯ!!! Если вам нужны wmz, сформируйте...
1268********
1 WMZ 7 25.00 2021-01-28
Только Персональный атестат
3168********
200 WMZ 30 1.00 2021-02-23
Открою лимит только персональным аттестатам с БЛ не ниже 50,...
8501********
100 WMZ 30 0.50 2021-01-20
Выдам займ честному человеку. BL не ниже 200. Готов на...
6579********
100 WMZ 30 0.30 2021-01-18
Для повышения статуса
3499********
15 WMZ 30 0.50 2021-01-10
Выдаю ЛД. При положительной и постоянной работе, возможно ...
3749********
1000 WMZ 30 0.50 2020-12-29
Только Персональный Аттестат
3150********
5000 WMZ 70 0.30 2020-12-04
Выдача займов осуществляется через сервис https://debtmoney...
8641********
1500 WMZ 60 2.00 2020-11-12
При долгосрочном сотрудничестве условия изменяются с учетом ...
2744********
3000 WMZ 186 0.20 2021-02-11
Открою лимит доверия. photoID/videoID. BL 50+ Индивидуальны...
4071********
500 WMZ 30 10.25 2020-10-29
Открываю лимиты доверия
2102********
500 WMZ 365 0.0267 2020-10-04
РАЗДАЕМ ДЕНЬГИ, напиши нам и получи ЗАЙМ! Для любых нужд!...
12345678910...
Thêm đề nghị mới, Danh sách các đề nghị của tôi
Rules for Сhat Members