Đăng ký

Danh sách các đề nghị cho vay

Hãy chọn những đề nghị phù hợp với bạn và liên hệ với người cho vay để nhận khoản vay
Chú ý! Chỉ thành viên hệ thống WebMoney mới có thể xem chi tiết thông tin các đề nghị và nhận khoản vay.
WMIDSố tiềnChu kỳ% 1
ngày
NgàyGhi chú
8106********
50 WMZ 30 0.50 2020-09-27
Открою ЛД пользователям с начальным аттестатом и выше, BL...
9623********
100 WMZ 30 0.27 2020-09-02
Только гражданам РФ с персональным аттестатом и выше для...
2964********
30 WMZ 15 25.80 2020-08-04
НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ? Отправь заявку и получи займ! Для любых нужд!
2751********
100 WMZ 300 5.00 2020-08-01
Аттестат не ниже персонального, для тех у кого реальный бизнес
7835********
20 WMZ 30 0.227 2020-07-31
Открою лимит доверия надежным заемщикам
4263********
150 WMZ 45 1.00 2020-07-22
Условие: персональный аттестат, со дня выдачи - не менее 12 ...
3439********
1000 WMZ 30 0.50 2020-06-26
Выдам займы на индивидуальных условиях
4035********
4000 WMZ 180 0.0267 2020-06-05
Самый низкий % по займам BL от 50 Связь через events
6619********
300 WMZ 365 0.0267 2020-09-23
ОТКРЫВАЮ ЛИМИТЫ ДОВЕРИЯ В WMZ ЛЮБОМУ УЧАСТНИКУ СИСТЕМЫ...
3494********
7000 WMZ 60 0.06 2020-05-07
Без лесенок и пирамид. Сразу доступна адекватная сумма....
7372********
40 WMZ 10 10.00 2020-04-08
НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ? Отправь заявку и получи займ! Для любых нужд!
2494********
100 WMZ 30 6.00 2020-04-01
Ищу добросовестных заемщиков
3633********
100 WMZ 365 0.0267 2020-03-16
Открываю лимиты доверия. Нулевики и с бизнесс уровнем до 30,...
4691********
10 WMZ 30 1.00 2020-03-11
Выдаю различные займы. Тестовые по 10 вмз, потом увеличиваю ...
3395********
100 WMZ 30 0.80 2020-03-04
открою лимит доверия
12345678910...
Thêm đề nghị mới, Danh sách các đề nghị của tôi
Rules for Сhat Members