Đăng ký

Danh sách các đề nghị cho vay

Hãy chọn những đề nghị phù hợp với bạn và liên hệ với người cho vay để nhận khoản vay
Chú ý! Chỉ thành viên hệ thống WebMoney mới có thể xem chi tiết thông tin các đề nghị và nhận khoản vay.
WMIDSố tiềnChu kỳ% 1
ngày
NgàyGhi chú
7189********
3000 WMZ 30 0.20 2021-09-16
Только BL 50 и более с персональным аттестатом. Индивидуальн...
4035********
6000 WMZ 365 0.10 2021-09-08
Связь через keeper или Events Крайне редко открываю...
1999********
50 WMZ 30 3.00 2021-08-22
увеличение лимита возможно по согласовании, % при длительном...
2551********
150 WMZ 60 0.30 2021-07-30
Персональный аттестат
5294********
32 WMZ 30 0.17 2021-07-22
персональный аттестат свыше 100
3286********
30 WMZ 30 1.00 2021-07-10
Только персональным аттестатам
0472********
100 WMZ 10 10.00 2021-07-04
+ Personal Account + BL > 15
8464********
10 WMZ 30 0.50 2021-04-23
Выдаю займы, аттестат не ниже начального, открытые данные
1654********
100 WMZ 30 0.50 2021-05-09
Только с персональным аттестатом, BL>100. Фото с паспорто...
1182********
1500 WMZ 365 0.0267 2021-03-17
Только персональным аттестатам - самые низкие проценты!...
3888********
100 WMZ 20 1.50 2021-03-15
Открываю лимиты доверия, обращаться в кипер. Все условия...
8958********
10000 WMZ 365 0.0267 2021-06-12
ОТКРЫВАЮ ЛИМИТЫ ДОВЕРИЯ!!! Если вам нужны wmz, сформируйте...
1268********
1 WMZ 7 25.00 2021-01-28
Только Персональный атестат
3168********
200 WMZ 30 1.00 2021-02-23
Открою лимит только персональным аттестатам с БЛ не ниже 50,...
8501********
100 WMZ 30 0.50 2021-01-20
Выдам займ честному человеку. BL не ниже 200. Готов на...
12345678910...
Thêm đề nghị mới, Danh sách các đề nghị của tôi
Rules for Сhat Members