Đăng ký

Danh sách các đề nghị cho vay

Hãy chọn những đề nghị phù hợp với bạn và liên hệ với người cho vay để nhận khoản vay
Chú ý! Chỉ thành viên hệ thống WebMoney mới có thể xem chi tiết thông tin các đề nghị và nhận khoản vay.
WMIDSố tiềnChu kỳ% 1
ngày
NgàyGhi chú
3675********
244 WMZ 365 2.00 2022-05-03
Welcome! Кому денег? :)
2674********
5 WMZ 30 5.00 2022-04-14
Открываю лимиты для ответственных заемщиков с целью повышени...
1946********
50 WMZ 30 0.20 2022-02-10
Users with "personal" or higher passport and BL higher than 50
3783********
72000 WMP 60 0.25 2021-11-27
Лимит доверия можно получить через сайт https://debtmoney.info
1498********
1000 WMZ 180 0.12 2022-04-11
PhotoID+VideoID=кредит. Добавляйтесь в кипер, пишите в events.
6856********
1000 WMZ 30 0.20 2021-11-14
Открываю ЛД только Персональным аттестатам, остальным...
2551********
200 WMZ 60 0.30 2021-11-10
Персональный аттестат. Российское гражданство. BL от 100...
1168********
20 WMZ 30 30.00 2021-11-08
BL не ниже 20 До 50 wmz Для повторных до 100 wmz
4035********
6000 WMZ 365 0.10 2021-09-08
Связь через keeper или Events Крайне редко открываю...
3286********
30 WMZ 30 1.00 2021-07-10
Только персональным аттестатам
1654********
100 WMZ 30 0.50 2021-05-09
Только с персональным аттестатом, BL>100. Фото с паспорто...
1182********
1500 WMZ 365 0.0267 2021-03-17
Только персональным аттестатам - самые низкие проценты!...
1268********
1 WMZ 7 25.00 2021-01-28
Только Персональный атестат
3168********
200 WMZ 30 1.00 2021-02-23
Открою лимит только персональным аттестатам с БЛ не ниже 50,...
8501********
100 WMZ 30 0.50 2021-01-20
Выдам займ честному человеку. BL не ниже 200. Готов на...
12345678910...
Thêm đề nghị mới, Danh sách các đề nghị của tôi
Rules for Сhat Members