Đăng ký

Đề nghị vay tiền 409

WMID 2494******** mở hạn mức tín dụng với các điều kiện sau:
Số tiền: 1.00 - 100.00 WMZ
Kỳ hạn: 1 - 30 ngày
Lãi suất: 6.0000 % 1 ngày
Chu kỳ hoàn trả: tại cuối thời hạn
Thông tin thêm: Ищу добросовестных заемщиков
Địa chỉ cần được xác minh
Hạn mức đã mở / lãi suất trung bình:
Rules for Сhat Members