Đề nghị vay tiền 802

WMID 1107******** mở hạn mức tín dụng với các điều kiện sau:
Số tiền: 10.00 - 300.00 WMZ
Kỳ hạn: 5 - 30 ngày
Lãi suất: 2.0000 % 1 ngày
Chu kỳ hoàn trả: tại cuối thời hạn
Thông tin thêm: Аттестат не ниже формального. Пишите в Кипер ссылку на ваш аккаунт в соц сетях, цель займа и сумму.
Có thể không cần xác minh địa chỉ
Hạn mức đã mở / lãi suất trung bình:
Rules for Сhat Members