Đăng ký

Đề nghị vay tiền 3957

WMID 2897******** mở hạn mức tín dụng với các điều kiện sau:
Số tiền: 5.00 - 10000.00 WMZ
Kỳ hạn: 16 - 365 ngày
Lãi suất: 0.0600 % 1 ngày
Chu kỳ hoàn trả: tại cuối thời hạn
Thông tin thêm: Открываю лимиты доверия с БЛ выше 5, с любым аттестатом! пишем в Кипер и добавляемся в Events, для инструкции. Отвечаю только в Кипер. Не рассматриваю заявки тех кто не обратился через Кипер. ВНИМАНИЕ!!! Обязательно к прочтению перед подачей заявки ---->>> https://events.wmtransfer.com/group/f6a700f9-b7e6-4e4c-a345-fc8329fef009/
Có thể không cần xác minh địa chỉ
Hạn mức đã mở / lãi suất trung bình:
Rules for Сhat Members