Đăng ký

Xin chú ý! Dịch vụ này không phải là một bên tham gia vào giao dịch cho vay hay nhận khoản vay của bạn và không thể đảm bảo được việc hoàn trả khoản tiền được vay. Tất cả các hành động mà bạn thực hiện trên dịch vụ này là từ bạn và bạn chấp nhận mọi rủi ro (nếu có) về mình.
60 071Người vay +7
2.107 MSố lượng khoản vay +204
$161.5 MSố tiền vay +15 756
32 134Người cho vay
tất cả đề xuất Nhận khoản vay (1210) Cho vay (86)
Số tiền cho vay Thời hạn cho vay ngày Lãi suất%
0.175.0060.83
% một ngày % một tháng % một năm
sliderslider
sliderslider
sliderslider
BL không thấp hơn  Chứng chỉ không thấp hơn
Khoản hoàn trả 105.00 WMZ

Tìm thấy một số đề xuất phù hợp - 26

Tạo một đề xuất cho vay mới
TL BL Hồ sơ của người vay
(%зап.\%conf.)
Số tiền Chu kỳ % một ngày Nội dung
chứng chỉ Personal 1402 259 100 / 0 50 - 2000 WMZ 10 - 365 0.3 оборотные средства
chứng chỉ Personal 2021 230 100 / 100 1 - 3000 WMZ 1 - 365 0.1667 [НЕ СРОЧНО] Принимаю (а главное задействую) лимиты доверия,...
chứng chỉ Personal 441 140 53 / 0 10 - 5000 WMZ 10 - 365 0.167 Оборотные средства.
chứng chỉ Formal 0 137 0 / 0 50 - 500 WMZ 30 - 120 0.2 Поарбитражить на выдаче займов. Сумма моих заимствований ...
chứng chỉ Personal 1 133 88 / 0 15 - 1000 WMZ 1 - 90 0.2 Деньги использую в различных делах в основном офлайн. При...
chứng chỉ Personal 0 109 100 / 0 50 - 500 WMZ 30 - 240 0.3 Оборотные средства.
chứng chỉ Personal 56 69 84 / 0 100 - 1000 WMZ 30 - 90 0.3 Личные нужды
chứng chỉ Formal 20 36 0 / 0 5 - 500 WMZ 15 - 365 0.2 Закупка рекламы. 1-2 числа отдаю всё займы и беру новые....
chứng chỉ Formal 0 7 42 / 0 50 - 200 WMZ 30 - 90 0.3 На личные нужды
chứng chỉ Initial 0 7 0 / 0 50 - 1000 WMZ 15 - 60 0.29 Готов к проверкам!РАБОТАЮ НА ПЕРСПЕКТИВУ! Личное пользовани...
Xem tất cả danh sách, tìm các đề xuất từ WMID, tạo một đề xuất cho vay mới

Dịch vụ Cho vay WebMoney Debt mang đến cho thành viên WebMoney Transfer một công cụ trực tuyến - online để có thể nhanh chóng và có lợi nhất cung cấp cho những người dùng khoản một khoản tiền với một lãi suất mà hai bên tự thoả thuận với nhau. Bạn có thể tự chọn người mà bạn muốn cho vay tiền – bằng cách thiết lập các thông số cho vay một cách linh hoạt:

  • số tiền mong muốn;
  • thời hạn vay;
  • lãi suất trên số tiền cho vay;
  • yêu cầu chứng chỉ và chỉ số BL (chỉ cố BL và chứng chỉ càng cao thì thành viên đó càng nhiều kinh nghiệm trên hệ thống).

Tiền tệ trong hệt thống cho vay có một số loại sau: rúp Nga, đô la Mỹ và Việt Nam đồng (WMP, WMZ và WMV). Để có thể cung cấp khoản vay cho thành viên khác trên WebMoney Debt bạn cần phải có chứng chỉ từ Personal trở lên và tiền ở trong ví.

Nếu bạn muốn cho một người nào đó vay tiền, hãy xác định – bạn muốn cho vay bao nhiêu, trong thời hạn bao lâu và với lãi suất như thế nào? Bạn hãy khai báo tất cả các điều kiện đó, kèm theo thông tin về đối tác của bạn tại hạn mức tín dụng.

Nếu bạn muốn cho bất cứ người dùng WebMoney nào vay tiền, tại trang cho vay, hãy khai báo các thông số khoản vay và hệ thống sẽ tìm kiếm cho bạn những đề xuất phù hợp nhất.

Nếu như không có một đề xuất nào bạn thấy phù hợp, bạn có thể tạo một yêu cầu cung cấp khoản vay mới. Người vay mà phù hợp với các điều kiện bạn đưa ra có thể đăng ký nhận khoản vay từ bạn bất cứ lúc nào, sau đó nhận tiền và rút tiền về thẻ ngân hàng.

Tất cả các hạn mức tín dụng mà bạn đã mở, nằm ở mục Tôi tin cậy - hạn mức tín dụng. Các khoản tiền mà bạn đã cho vay, bạn có thể theo dõi tại mục Tôi tin cậy - khoản vay.

Vui lòng chú ý:

Các khoản vay được coi là các quan hệ vạy nợ, được thực hiện rất chặt chẽ thông qua hệ thống WebMoney Debt. Nếu như bạn cung cấp khoản vay nhưng tiền không được hoàn trả lại cho bạn. Bạn có thể bán khoản nợ xấu đó trên trang mua bán nợ.

Ưu điểm của dịch vụ cho vay WebMoney

  • Đó là sự tiện lợi và nhanh chóng hơn cách cho vay thông qua giấy tờ.
  • Bạn có thể cho vay tiền một cách rất thuận tiện mà không lo rủi ro.
  • Bạn có thể giúp những người bạn bè sống ở rất xa bạn.

Chúng tôi rất vui được thấy bạn trở thành thành viên của WebMoney Debt và chúc bạn sử dụng hiệu quả các khoản tiết kiệm tài chính của mình!

Rules for Сhat Members