Vay tiền trên Internet - Dịch vụ Cho vay WebMoney Debt


Dịch vụ Debt cho phép người dùng WebMoney Transfer có thể cho vay hoặc nhận khoản vay thông qua Internet, không qua trung gian và với các điều kiện rất hấp dẫn. Các giao dịch trên Debt diễn ra hoàn toàn tự động, thông qua các giao diện cho vay, hoàn trả khoản vay rất thuận tiện và đơn giản. Việc sử dụng dịch vụ Cho vay là không mất phí. Các loại tiền tệ trên dịch vụ: Việt Nam đồng (WMV - chỉ dành cho công dân Việt Nam) và đô la Mỹ (WMZ).

Để tham gia vào dịch vụ Cho vay, bạn cần phải có một trong các loại ví Z, U, R hoặc V và chứng chỉ không thấp hơn Formal. Trong chứng chỉ của người dùng cần phải khai báo số điện thoại di động đã được xác minh vì lý do khi thực hiện một giao dịch cho vay, sẽ yêu cầu nhập mã xác minh gửi qua tin nhắn điện thoại.


Thiết lập hạn mức tín dụng

Dịch vụ Debt cho phép người dùng WebMoney Transfer có thể nhận khoản vay hoặc cho vay thông qua internet, không qua trung gian và với các điều kiện rất hấp dẫn

Hạn mức được mở - chỉ dành cho người quen càng nhiều liên hệ, có thể vay được càng nhiều tiền

Các giao dịch trên Debt diễn ra hoàn toàn tự động, thông qua các giao diện cho vay, hoàn trả khoản vay rất thuận tiện và đơn giản Dịch vụ Cho vay hoạt động hoàn toàn miễn phí

Người dùng hệ thống gửi các đề xuất tới những người dùng khác

Sự đồng ý của người dùng khác với đề xuất

Người cho vay

Hạn mức tín dụng

Người vay

Ví, số tiền lớn nhất có thể vay, thời hạn
lãi suất và quy trình thanh toán

Thông báo của người cho vay Người vay chấp nhận đề xuất Người vay không chấp nhận đề xuất

KÝ THOẢ THUẬN CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG

WMID NGƯỜI VAY

Mở hạn mức tín dụng

paymer.com

Với số tiền gấp đôi số tiền vay

Thiết lập các thông số (số tiền và thời hạn) của khoản vay

Thiết lập

Chấp nhận

Chấp nhận

Nội dung của thoả thuận cho vay

Nghĩa vụ của Bên vay

p.

Chuyển tiền cho Người vay

Hệ thống kiểm tra giới hạn cho vay đối với WMID của Người vay

Thông báo của Người cho vay

Dịch vụ cho vay

Hoàn trả khoản vay và lãi suất

Nhận tiền trên WMID của Người cho vay

Chấm dứt nghĩa vụ cá nhân và hoàn trả lại tiền

Mọi trách nhiệm và nghĩa vụ cá nhân đã được giải quyết

Thanh toán quá hạn

Thanh toán quá hạn

Ví của Người vay có tiền

WMID của Người vay đã bị khó (không có tiền)

Mô tả các khoản tiền của Người cho vay từ các ví của Người vay. Nếu không đủ tiền, thì khoản vay sẽ được thu hồi từ những hạn mức tín dụng mà những người cho vay khác mở cho người vay này

Người cho vay đợi hoặc liên hệ với Người vay

Người cho vay nhận giấy đảm bảo trách nhiệm trả nợ của Người vay từ hệ thống PAYMER

Các vấn đề sẽ được giải quyết tại toà án

Bán khoản vay trên DEBT market

tất cả số tiền vay đã được hoàn trả đầy đủ

tất cả trách nhiệm/nghĩa vụ cá nhân đã được giải quyết

Để có thể nhanh chóng nhận khoản vay trên Debt, Người vay cần thực hiện 3 việc sau:

  1. thiết lập một thoả thuân vay trên trang Paymer.
  2. thiết lập thoả thuận về việc vay tiền điện tử.
  3. tạo một yêu cầuvay tiền.

Đối với những người dùng dịch vụ WebMoney Debt thường xuyên có thể nhận tiền vay qua Internet vào thẻ ngân hàng một cách tự động, với điều kiện TL phải lớn hơn 15.

Để trở thành Người cho vay, cần phải tìm được một người có mong muốn nhận khoản vay. Chọn người vay, nghiên cứu chứng chỉ WMID và hồ sơ của họ ở mục "Cho vay". Người cho vay thiết lập một hạn mức tín dụng cá nhân với người vay bao gồm: số tiền, lãi suất, thời hạn hoàn trả. Để thực hiện một "mối quan hệ" vay mượn với nhau, đối tác của bạn phải chấp nhận các điều kiện nêu trong hạn mức tín dụng.

Hoàn trả khoản vay

Có hai phương án hoàn trả khoản vay: hoàn trả đúng thời hạn quy định theo hạn mức tín dụng được cấp và hoàn trả trước thời hạn.

Nếu số tiền trong ví mà đã nhận khoản vay không đủ để hoàn trả toàn bộ khoản vay thì số tiền còn lại sẽ được lấy từ các ví khác của người vay. Hoặc sử dụng các hạn mức tín dụng khác mà người vay đó được những người dùng khác mở.

Nếu giao dịch cho vay và hoàn trả được thực hiện thành công, khi đó, chỉ số "mức độ tin cậy - TL" của người dùng sẽ tăng. Chỉ số này càng cao thì người dùng đó đã thực hiện nhiều giao dịch vay - trả thành công càng nhiều. Và đó cũng chính là chỉ số thể hiện sự tin cậy đối với một người vay.

Việc cung cấp và hoàn trả khoản vay được thực hiện chặt chẽ trong khuôn khổ dịch vụ WebMoney Debt. Việc chuyển tiền trực tiếp từ ví này sang ví khác, từ keeper này sang keeper khác không phải là phương thức cho vay cũng như hoàn trả khoản vay.

Giải quyết các vấn đề với người vay nợ

Trong trường hợp, khi mà đối tác không hoàn trả khoản vay đúng thời hạn, thì có một vài phương án giải quyết sau:

  1. cắt tiền từ các tài khoản của người vay - ví hiện tại hoặc các ví WebMoney khác.
  2. sử dụng hạn mức tín dụng mà người khác cấp cho người vay đó.
  3. trả nợ thông qua check Paymer
  4. chuyển khoản nợ vào sàn mua bán nợ

Vui lòng nghiên cứu thật kỹ các khuyến cáo dành cho người cho vay trước khi mở hạn mức tín dụng cho một ai đó!
Rules for Сhat Members